Äänestäjille


Edustajisto puhuu sinun äänelläsi

Osuuskaupan edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja toimii äänitorvena, joka vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien kehitysajatuksia: ideoita ja toiveita kaupan palveluiden parantamiseksi.

Millaiset omistajat, sellaiset edustajat

Se, millainen edustajistosta muodostuu, riippuu sinusta ja muista asiakasomistajista – vain teillä on äänioikeus osuuskauppavaaleissa, joissa edustajisto valitaan.

Osuuskauppojen edustajisto on perinteisesti ollut asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu esimerkiksi kassatyöntekijöitä, rakentajia, sairaanhoitajia, toimistotyöntekijöitä kuin ammattipoliitikkoja. Yhteistä kaikille on kiinnostus osuuskaupan asioihin.

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston

Osuuskaupan edustajisto valitsee hallintoneuvoston, jonka tehtävä on valvoa osuuskaupan liiketoimintaa ja päättää mm. toiminnan laajuuden huomattavista muutoksista, vahvistaa strategia sekä valita hallitus ja toimitusjohtaja.

Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen

Osuuskaupan edustajisto vahvistaa osuuskaupan tilinpäätöksen ja päättää, mitä taseen mahdollisesti osoittamalle ylijäämälle tehdään. Osuuskaupan edustajisto päättää myös mahdollisista sääntömuutoksista sekä fuusiohankkeista.

Vaalit neljän vuoden välein

Edustajiston toimikausi on aina neljä vuotta. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.