Äänestäjille

Edustajisto puhuu sinun äänelläsi

Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja toimii äänitorvena, joka vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien kehitysajatuksia: ideoita ja toiveita kaupan palveluiden parantamiseksi.

Millaiset omistajat, sellaiset edustajat

Se millainen edustajistosta muodostuu, riippuu sinusta ja muista asiakasomistajista, sillä vain teillä on äänioikeus osuuskauppavaaleissa, joissa edustajisto valitaan.

Osuuskauppojen edustajisto on perinteisesti ollut hyvin asiakaomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin kaupan kassoja, rakennusmiehiä, sairaanhoitajia, toimistotyöntekijöitä kuin ammattipoliitikkoja. Yhteistä kaikille on kiinnostus osuuskaupan asioihin.

Valitsee hallintoneuvoston

Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, jonka tehtävä on valvoa osuuskaupan liiketoimintaa ja päättää mm. toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta, vahvistaa strategia sekä valita hallitus ja toimitusjohtaja.

Vahvistaa tilinpäätöksen

Edustajisto vahvistaa osuuskaupan tilinpäätöksen ja päättää mitä taseen mahdollisesti osoittamalle ylijäämälle tehdään. Osuuskaupan edustajisto päättää myös mahdollisista sääntömuutoksista sekä fuusiohankkeista.

Vaalit neljän vuoden välein

Osuuskaupan edustajiston toimikausi on aina neljä vuotta ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.