Asiamiehelle


Osuuskauppavaaleissa noudatetaan joko suoraa henkilövaalia tai suhteellista vaalitapaa. Merkittävimmät erot vaalitavoissa liittyvät ehdokasasetteluun ja vaalien tuloslaskentaan.

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokkaat on nimetty useammalle ehdokaslistalle, kukin ehdokas yhdelle listalle. Läpipääsyyn vaikuttaa ehdokkaan henkilökohtaisesti saamien äänien lisäksi ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä.

Suorassa henkilövaalissa ehdokkaat kootaan yhteen ehdokaslistaan, joka on laadittu ehdokasilmoitusten perusteella. Ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttavat vain ehdokkaan henkilökohtaisesti saamat äänet.

Molemmissa tavoissa ehdokkaat ilmoittautuvat ehdokaslistan laatijalle eli asiamiehelle. Asiamies kutsuu ehdolla olevan henkilön mukaan hallinnoimalleen listalle.

Kuka voi ryhtyä asiamieheksi?

Voit ryhtyä asiamieheksi osuuskauppavaaleissa, kun:

  • asut vaaliosuuskaupan toimialueella
  • sinut on hyväksytty vaaliosuuskaupan jäseneksi ennen vaalivuoden alkua
  • olet täyttänyt 15 vuotta vaaleja edeltävän vuoden loppuun mennessä