Medialle

Kysy lisää osuuskauppavaaleista

Yleisesti S-ryhmän osuuskauppojen vaaleista sinulle kertoo mielellään lisää Tea Valjakka, SOK Asiakkuus, tea.valjakka@sok.fi, 010 76 81281

Valtakunnallisella tasolla osuuskauppojen vaaleihin liittyvät juridiset tai sen luonteiset tausta-asiat sinulle selvittää lakimies Mika Haapanen-Suojala, SOK Lakiasiat, mika.haapanen-suojala@sok.fi, 010 76 82452

Kaikkiin osuuskaupan omiin vaaleihin liittyviin kysymyksiin vastaa osuuskaupan oma vastuuhenkilö. Katso yhteyshenkilöt osuuskaupan omilta vaalisivuilta!