Handelslagsval

År 2021 väljs nya fullmäktige för sex handelslag.

Handelslagens valsidor

Handelslaget syns redan nu på många sätt i medlemmarnas vardag. Vad mer förväntar sig handelslagets medlemmar av sin butik? Vilken roll skulle handelslaget kunna ha i utvecklingen av sitt område? Svar på dessa frågor söker vi vid de kommande valen.