Handelslagsval 2024


Handelslaget är en del av medlemmarnas vardag på många sätt. Vad förväntar sig handelslagets medlemmar av sin butik? Vad förväntar du dig? Vilken roll skulle handelslaget kunna ha i utvecklingen av det egna verksamhetsområdet?  Nu då handelslagsvalet snart börjar har du återigen en chans att påverka många olika frågor som gäller handelslagets verksamhet. Kom ihåg att rösta eller ställ upp som kandidat i valet i ditt handelslag!