För väljare

Handelsverksamhet som du äger

Du kan äga en andel i ditt handelslag. Precis som de övriga ägarkunderna. Och några andra ägare finns det inte. Handelslagets uppgift är att producera tjänster och förmåner för sina ägarkunder. Den viktigaste förmånen är Bonus som du får som belöning för att du använder tjänsterna.

Du och de övriga ägarkunderna har nytta av handelslaget i form av tjänster som hela tiden utvecklas och värdefulla förmåner. Du har också möjlighet att få din andel av handelslagets resultat i form av ränta på insatsen eller återbäring av överskott. I varje fall blir merparten av pengarna kvar i närområdet.

Utbud för alla behov

Basutbudet i S-gruppens handelslag är markethandel, som tillhandahålls av Prisma, S-market, Sale och Alepa. Utöver dessa dagligvarubutiker har du tillgång till bland annat ABC-trafikbutikerna, restauranger, hotell, Sokos-varuhusen, järnaffärer och S-Banken.

Och det är bara en del. På ditt handelslags webbplats kan du ta noggrannare reda på vad allt du äger en del av genom handelslaget.

Handelslaget är en viktig sysselsättare

Handelslagen hör ofta till de viktigaste sysselsättarna på sina orter. Även ditt handelslag ingår i S-gruppen som utgörs av handelslagen, och tillsammans är handelslagen den största privata arbetsgivaren i Finland.

Ta närmare del av den kooperativa verksamheten.