För väljare


Handelsverksamhet som du äger

Handelslaget ägs av ägarkunderna, vilket innebär att även du kan äga en andel i ditt handelslag. S-gruppens handelslag som har regional verksamhet har till uppgift att producera tjänster och förmåner för sina ägarkunder. Den viktigaste förmånen är Bonus som du får som belöning för att du använder S-gruppens tjänster. 

Du och de övriga ägarkunderna har nytta av S-gruppens handelslag i form av tjänster som hela tiden utvecklas och värdefulla förmåner över hela Finland. Du har också möjlighet att få din andel av handelslagets resultat i form av ränta på insatsen eller återbäring av överskott. Merparten av handelslagets resultat blir kvar i närområdet för att upprätthålla och utveckla dess livskraft.

Utbud för alla behov 

Basutbudet i S-gruppens handelslag är markethandel, som representeras av Prisma, S-market, Sale och Alepa samt matbutiken på nätet, dvs. S-kaupat.fi. Förutom butikerna har du tillgång till bland annat ABC-trafikbutikerna, restauranger, hotell, Sokos-varuhusen, Prisma Rauta och S-Banken. Och detta är bara en del: på ditt handelslags webbplats får du detaljerad information om vilka alla tjänster ditt handelslag erbjuder.

Handelslaget är en viktig sysselsättare 

Handelslagen hör ofta till de viktigaste sysselsättarna på sina orter. De ingår i S-gruppen som i egenskap av affärsgrupp är Finlands största privata arbetsgivare.

Kontrollera tidsplanen för valet i ditt handelslag 

Handelslagsval, dvs. val av handelslagets fullmäktige, hålls vart fjärde år. Handelslagen i S-gruppen har egna tidsplaner för valet, dvs. val hålls olika år i olika handelslag.