För väljare

Du väljer vem som bestämmer

I valet är det ägarkunderna som har makten. Varje ägarkund i handelslaget har exakt samma antal röster i fullmäktigevalet: en. Alla ägarkunder som fyllt 15 år före valåret kan rösta.

Handelslaget bestämmer vilken valmetod som tillämpas

Handelslagen i S-gruppen får självständigt bestämma vilken valmetod som tillämpas vid val av fullmäktige. Se valsidorna i ditt eget handelslag för mer information.

Så här får du information om valet!

Om du har rösträtt i valet får du information om röstningen hemskickad per post i god tid före valet. Ditt handelslag informerar också om valet på internet på S-kanava.fi, på sina verksamhetsställen och i eventuella tidningar som utkommer i röstningsområdet.