För väljare


Du väljer vem som bestämmer

I valet är det ägarkunderna som har makten. Varje ägarkund i handelslaget har exakt samma antal röster i fullmäktigevalet: en. Alla ägarkunder som fyllt 15 år före valåret kan rösta.

Handelslaget bestämmer vilken valmetod som tillämpas 

Handelslagen i S-gruppen får självständigt bestämma vilken valmetod som tillämpas vid val av fullmäktige: poströstning, elektronisk röstning eller en kombination av dessa. Se mer information osuuskauppavaalit.fi/vaaliosuuskaupat

Så här får du information om valet! 

Om du har rösträtt i valet får du information om röstningen hemskickad per post eller elektroniskt i god tid före valet. Ditt handelslag informerar om valet på internet, på sina verksamhetsställen och i eventuella tidningar som utkommer i röstningsområdet.